sesja-97.jpg

Zgłoś się do White School!

Chcesz wygrać staż, w trakcie którego nauczysz się 

praktycznych umiejętności i zdobędziesz kompetencje przyszłości?

Zgłoś się do White School!

Top 5 kompetencji jutra

wg raportu "Infuture Institute “Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”:

  1. współpraca w zespole

  2. kompetencje cyfrowe i techniczne

  3. analizowanie danych

  4. rozwiązywanie złożonych problemów

  5. kreatywność

 

Możesz dołączyć do naszej społeczności

jeśli masz nie mniej niż 13 lat i nie więcej niż 19 lat

 

 

 

White School to:

  • spotkania inspiracyjne i warsztaty - Young Business

  • praca w grupach i realizacja projektów, których celem jest rozwiązanie problemów dzisiejszego świata i prognozowanych w przyszłości - brainstorm

  • konkurs na najlepszy projekt, w którym nagrodą jest staż w jednej z wybranych firm partnerskich.

Jak wygląda edukacja w white school?

młodzież uczestniczy w spotkaniach inspiracyjnych warsztatach 

uczestnicy tworzą zespoły (3-6 osób)

członkowie zespołów wspólnie decydują z jakimi firmami chcą współpracować
i nad jakim problemem chcą pracować

do każdego zespołu zostaje przydzielony mentor

zespoły prezentują swoje projekty na galinajlepsze projekty zostają wyróżnione, a członkowie tworzących je zespołów otrzymują w nagrodę
staż w jednej z wybranych firm partnerskich

000-32_edited.jpg

Umożliwiamy nastolatkom zdobycie doświadczenia zawodowego i rozwijania kompetencji przyszłości

Partnerom dajemy możliwość dotarcia do nastoletnich influencerów i kształtowania ich umiejętności