sesja-97.jpg

szkoła biznesowa z misją społeczną dla nastolatków

zachęcamy przedstawicieli biznesu do wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

White School to szkoła dla nastolatków w wieku 13-19 lat.

Miejsce,
 w którym uczniowie:

  • uczestniczą w spotkaniach inspiracyjnych, warsztatach biznesowych i wykładach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

  • współpracują z przedstawicielami biznesu i analizując ich działalność zachęcają do wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

  • szukają problemów dzisiejszego świata i prognozowanych w przyszłości

  • łącząc się w grupy realizują projekty biznesowe i społeczne


Wszystkie projekty i aktywności nastolatków biorą udział w konkursie na najlepsze rozwiązanie pod względem innowacyjnym, ekonomicznym i społecznym. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu jest staż w jednej z wybranych firm partnerskich.

Jak wygląda edukacja w white school?

1.

młodzież uczestniczy w spotkaniach inspiracyjnychwarsztatach biznesowych, wykładach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

 

2. 

uczestnicy tworzą zespoły (2-5 osób)

członkowie zespołów wspólnie decydują z jakimi firmami chcą współpracować
i nad jakim problemem chcą pracować

do każdego zespołu zostaje przydzielony mentor

3.

zespoły prezentują swoje projekty na uroczystej galinajlepsze projekty zostaną wyróżnione, a członkowie tworzących je zespołów otrzymają w nagrodę
staż w jednej z wybranych firm partnerskich

Harmonogram

 

styczeń - luty 

 Nabór uczestników 

luty

łączenie uczestników w zespoły (2-5 osób)

wybór problemu

wskazanie mentora

od marca do czerwca / od września do grudnia

wybór liderów i praca w zespołach z udziałem mentora

uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach inspiracyjnych

czerwiec / grudzień

prezentacja projektów na gali finałowej i wybór zwycięzców  

warunki udziału

spotkania inspiracyjne, warsztaty i wykłady odbywają się w Warszawie 2 razy

w miesiącu (sobota, godz. 9:00 - 15:00)

spotkania z mentorami oraz kontakt pomiędzy uczestnikami odbywa się online

000-32_edited.jpg

wspieramy dziewczynki

  • wyrównywanie szans dziewcząt edukacja poprzez wartości i rozmowy
    o stereotypach

  • tworzenie projektów, które będą rozwiązywać najważniejsze problemy społeczne, w tym szczególnie wyzwania związane z dyskryminacją kobiet w Polsce i na świecie

Umożliwiamy nastolatkom zdobycie doświadczenia zawodowego 
i rozwijania kompetencji biznesowych

Wspieramy biznes w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju